دستگاه قضاییه آخوندی روز دوشنبه چهارم مرداد، برای فشار آوردن به زندانی سیاسی آتنا دائمی، 
محبوس در زندان اوین، وی را با پرونده جدیدی یه دادسرا منتقل کرد.برای آتنا دائمی به دلیل دست زدن به اعتصاب غذای اعتراضی با شکایت رئیس بهداری و رئیس زندان اوین تحت عنوان “اخلال در نظم زندان و توهین ماموران” پرونده جدیدی در بیدادسرای مقدسی باز شده است.بنابر این گزارش بازپرس زندان اوین بنام حسنی، آتنا دائمی را مطلع کرد پرونده ای علیه او با شکایت مسئولین زندان اوین در این شعبه باز شده است.عباس خانی، رئیس بهداری زندان اوین در پرونده جدید بعنوان یکی از شکات آتنا دائمی معرفی شد. وی پیش تر به دلیل بازتاب رسانه ای عملکردش در قبال زندانیان عقیدتی و نقض حقوق آنان توسط زندانیان منجمله آتنا دائمی که از وی در نوشته های خود نام برده بود به انتقام جویی تهدید کرده بود. عباس خانی از پرسنل بدنام زندان اوین روز چهارشنبه نیز در رویه ای مشابه اقدام به پرونده سازی برای مریم نقاش زرگران، دیگر زندانی که در آستانه آزادی بود نمود.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s