بیانیه درخواست آزادی زندانی سیاسی اسماعیل عبدی توسط بیست و شش تن از فعالین صنفی، معلمان و کارگران
ما معلمان و کارگران بعنوان امضا کنندگان این بیانیه ضمن پای فشردن بر آزادی بی قید و شرط ایشان خواستار برچیده شدن اتهامات امنیتی از پرونده های قضایی ایشان و کلیه فعالین صنفی و مدنی هستیم.

بدیهی است چنانچه این خواست ما مورد توجه مقامات اجرائی و قضائی کشور قرار نگیرد ما حق اعتراضات گسترده از قبیل تجمع و تحصن و اعتصاب غذا در مقابل مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای دولتی را در برابر دوربین های رسانه ای برای خود محفوظ می داریم و بدین وسیله اعلام می کنیم در صورت عدم آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل عبدی و توجه به خواست میلیونها کارگر و معلم مبنی بر پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی و مدنی، مسئولیت تبعات اقدامات اعتراضی تر ما بر عهده مقامات دولت جمهوری اسلامی است.

اسامی امضاکنندگان به ترتیب حروف الفبا :

۱-علی ایران نژاد/معلم

۲-مجتبی ابطحی/معلم

۳-شاپور احسانی راد /کارگر

۴-شیث امانی/کارگر

۵-بهنام ابراهیم زاده /کارگر

۶-نسرین بهمن پور/معلم

۷-محمد حسن پوره/معلم

۸-محمد جراحی/کارگر

۹-هاشم خواستار/معلم

۱۰-ناهید خداجو/کارگر

۱۱-محمد رضا حکیم الهی /معلم

۱۲-داوود رضوی/کارگر

۱۳-واله زمانی/کارگر

۱۴-سارا سیاپور/معلم

۱۵-محمود صالحی /کارگر

۱۶-جعفرعظیم زاده/کارگر

۱۷-علی فروتن/معلم

۱۸-عزیزقاسم زاده/معلم

۱۹-مجتبی گودرزی/معلم

۲۰-اسکندرلطفی/معلم

۲۱-رضامسلمی/معلم

۲۲-جوانمیر مرادی/کارگر

۲۳-پروین محمدی /کارگر

۲۴-علی نجاتی/کارگر

۲۵-مهدی سروقدی /کارگر

26عظیم محمد زاده/کارگر

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s